12.03.2010.


" " "

.

"

Google Earth . . , , , , , . 30- , , , , . 

22.08.2017 .

: 0  

17.05.2017 .

: 0  

11.04.2017

: 0