12.03.2010.


" " "

.

"

Google Earth . . , , , , , . 30- , , , , . 

11.04.2018

: 0  

24.03.2018 .

: 0  

06.03.2018 .

: 0